Deklaration af affald leveret til Reno Djurs I/S

Lovgivning
Regeringen har vedtaget lovgivning på affaldsområdet, der har betydning for alle affaldsproducenter, som leverer affald til Reno Djurs I/S.

Alt affald, som leveres til Reno Djurs I/S, skal deklareres. Det betyder, at Reno Djurs I/S skal have visse oplysninger om både affaldet og affaldsproducenten, inden affaldet kan indvejes til behandling.

Hvem er affaldsproducenten?
Affaldsproducenten er den virksomhed, håndværker eller privatperson, som i forbindelse med udførelse af et arbejde frembringer affald.

Hvad skal oplyses?
Affaldsproducenten skal oplyse p-nummer (jf. CVR-registret) samt affaldets EAK-kode (kode i det Europæiske Affalds Katalog). Når man opretter sig som bruger af Reno Djurs I/S deklarationssystem, bliver man guidet igennem deklarationen.

Min affaldstransportør plejer at klare det hele...???
En transportør er ikke producent af affaldet og kan ikke overtage ansvaret for affaldet. Derfor kan transportøren ikke deklarere affaldet for virksomheden.

Hvad bruges oplysningerne til?
Reno Djurs I/S har pligt til at indberette oplysningerne til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har oprettet et nyt, nationalt datasystem for affald, som skal kunne følge alt affald fra producent til slutbehandling.

Er der fordele for virksomheden?
Virksomheder kan trække rapporter om egne affaldsdata. Informationerne vil kunne anvendes til miljøarbejdet på virksomheden og udarbejdelse af fx et grønt regnskab.

Hvordan deklarerer man sit affald?
Deklarationen skal foretages elektronisk på dette site

Step 1. Opret dig som ny bruger af systemet.
Step 2. Opret en ny affaldsdeklaration.

Hvad sker der efterfølgende?
Step 1. Deklarationen vurderes af Reno Djurs I/S1
Step 2. Accepterer Reno Djurs I/S modtagelse af affaldet, sendes der en deklaration med stregkode til brugerens e-mailadresse.
Step 3. Chaufføren skal benytte stregkoden ved indvejning af affaldet.

1 Deponeringsegnet affald skal vurderes på baggrund af en række oplysninger og der kan være sagsbehandlingstid, dog maksimalt 7 dage. Deponeringsegnet affald skal deklareres efter særlige regler.

Vær opmærksom på!
Reno Djurs I/S må ikke modtage affald, der ikke er deklareret forud for levering.
Det er ikke muligt at deklarere sit affald i vejerboden.
Affald, der er deklareret med forkerte oplysninger, må ikke modtages.

Hvor kan jeg læse mere om de nye regler?
Miljøstyrelsen beskriver den nye affaldssektor på deres hjemmeside under http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/

Løbende deklaration
Virksomheder, der frembringer veldefineret og entydigt affald, kan udfærdige en løbende deklaration, som kan anvendes ved hver aflevering af affaldet. Løbende deklarationer udarbejdes for en begrænset periode. Hvis der klikkes af i "Flere løbende leverancer", når affaldsdeklarationen oprettes, så udarbejder systemet en løbende deklaration.

Husk stregkoden
Når Reno Djurs I/S har godkendt modtagelse af dit deklarerede affald får du tilsendt en stregkode på brugerens oplyste e-mail adresse. Denne stregkode skal benyttes ved indvejningen af affaldet. Din affaldstransportør skal derfor medbringe denne når affaldet skal indvejes.